banner giua trang DTN
 
 
 

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN giao lưu, học tập kinh nghiệm tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

  •   04/07/2018 10:15:00 AM
  •   14
  •   0
Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN giao lưu, học tập kinh nghiệm tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Thực hiện kế hoạch hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019, nhằm tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm từ các trường bạn đặc biệt là những trường có khối ngành ngoại ngữ. Ngày...

 
Học tập và làm theo tấm gương HCM

fsdghsfhsgh

fdgsfghsfghsfhfghs

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second