Phong trào Lớp tôi là số 1 năm học 2018-2019

Wednesday - 14/11/2018 04:23
Phong trào Lớp tôi là số 1 năm học 2018-2019
ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN ĐHTN
BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ
***
Số: 17-KH/ĐTN
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2018
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào “Lớp tôi là số 1” năm 2018
 
Thiết thực tổ chức, thực hiện các chương trình hoạt động Đoàn năm học 2018 – 2019, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khoa hướng tới chào mừng 36 năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ phát động phong trào “Lớp tôi là số 1” năm 2018 với cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Lập thành tích chào mừng 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam, hướng tới 11 năm Kỷ niệm thành lập Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên.
- Tạo ra không khí thi đua sổi nổi trong toàn Khoa; đặc biệt là việc kết nối các bạn sinh viên trong lớp, cùng phấn đấu học tập và rèn luyện.
- Nâng cao tính năng động, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong việc tham gia các hoạt động về phong trào cũng như chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
2. Yêu cầu:
- Công tác xây dựng kế hoạch phải nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo phân công các công việc cụ thể đến từng thành viên của ban chấp hành Liên chi đoàn.
- Đảm bảo đúng tiến độ, theo dõi sự tham gia của các cá nhân và tập thể để khen thưởng và nêu gương.
- Đảm bảo an toàn cho toàn bộ đoàn viên tham dự trong suốt thời gian diễn ra phong trào.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung phong trào: “Lớp tôi là số 1”
2. Thời gian: Từ ngày 03/11/2018 đến 22/12/2018
3. Địa điểm:  Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, các khu vực xung quanh thành phố Thái Nguyên, địa phương nơi các em sinh viên sinh sống.
4. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên các Khóa 37, 38, 39, 40, 41
5. Nội dung phong trào: Phong trào Lớp tôi là số 1 được chia thành 4 phong trào nhỏ với nội dung cụ thể như sau:
A. Lớp tôi Vô địch điểm A
Trong thời gian từ ngày 3/11/2018 đến ngày 22/12/2018, các lớp sẽ tập hợp số lượng các bạn trong lớp các bạn đạt điểm A gồm: Điểm thành phần (tổng kết) trước khi thi yêu cầu có xác nhận của CVHT. Các giải thưởng sẽ được căn cứ trên số lượng các bạn đạt điểm A so với tỉ lệ số sinh viên của lớp.
B. Lớp tôi Đoàn kết nhất
Các lớp sẽ tổ chức các hoạt động, phong trào để đoàn kết, tập hợp các bạn sinh viên trong thời gian trên. Báo cáo BCH LCĐ Khoa bằng hình ảnh, video ghi lại các hoạt động của lớp, sau đó BCH LCĐ sẽ tổ chức chấm điểm, đánh giá.
C. Lớp tôi Tình nguyện nhất
Các lớp sẽ tổ chức một hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường, các hoạt động nên hướng tới thiện nguyện. Các lớp sẽ ghi lại hình ảnh, video của hoạt động và gửi vể BCH LCĐ Khoa, BCH sẽ tiến hành chấm điểm, đánh giá.
Khuyến khích các lớp hướng tới các hoạt động ngoài nhà trường. Khi đi hoạt động tình nguyện các lớp mặc Áo đồng phục của Khoa hoặc Áo đoàn thanh niên.
D. Clip của lớp tôi hay nhất
Cả lớp sẽ tiến hành quay một clip nói về lớp, về mái trường và thầy cô, đặc biệt làm sáng lên cái chất của tập thể lớp. Sau khi thu đầy đủ các video, Ban chấp hành Liên chi đoàn sẽ tải lên fanpage của Đoàn thanh niên, Hội SV Khoa và sẽ tiền hành bình chọn. Ban chấp hành Liên chi đoàn chấm điểm dựa trên lượt thích trên Fanpage nhiều nhất, kết hợp với phần chấm điểm của Ban chấp hành Liên chi đoàn.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Với mỗi nội dung của phong trào Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
Lớp nào đạt được tổng số điểm của 4 nội dung trên cao nhất sẽ đạt danh hiệu “Lớp tôi là số 1”.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ
Là đầu mối xây dựng và triển khai phong trào; giám sát, đôc đốc các lớp tham gia đầy đủ các nội dung; tổ chức chấm và trao giải cho các phần thi.
2. Các chi đoàn trong Khoa
Thực hiện các nội dung của phong trào theo đúng yêu cầu từ Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa, đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Có kế hoạch phân công cụ thể của từng nội dung phong trào trong cán bộ lớp, đoàn, hội. Báo cáo kịp thời Ban chấp hành Liên chi đoàn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nộp các báo cáo theo đúng thời gian quy định trước ngày 22/12/2018 về địa chỉ email: vpdoan.sfl@gmail.com. Tất cả file words, bí thư, lớp trưởng nén thành một file duy nhất. Tiêu đề gửi mail thống nhất ghi như sau: Sư phạm Anh A K38 - Lớp tôi là số 1.
Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào “Lớp tôi là số 1” năm 2018, Ban chấp hành Liên chi đoàn đề nghị các chi đoàn trong toàn Khoa thực hiện nghiêm túc để phong trào được diễn ra thành công. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đ.c:
Phạm Viết Ngọc - Bí thư - 0375.252.876
Phạm Thu Trang - Phó bí thư - 0983.086.512
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BCN Khoa Ngoại ngữ (b/c);
- Chi đoàn các khóa (t/h)
- Lưu: VPĐ LCĐ Khoa NN.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư
 
 
(đã ký)
 
 
Phạm Viết Ngọc

Link tải văn bản: /uploads/news/2018_11/17-lop-toi-la-so-1.docx

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

  Giới thiệu về Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 1. Thông tin chung    - Tên đơn vị: ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN    - Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Phòng 107 – Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên – Xã Quyết Thắng, Thành phố Thành...

Học tập và làm theo tấm gương HCM
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second