Chương trình Công tác Hội sinh viên năm học 2018-2019

Chương trình Công tác Hội sinh viên năm học 2018-2019

  •   14/11/2018 02:07:00 PM
  •   Viewed: 17
  •   Feedback: 0

IMG 9171

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Liên Chi hội Khoa ngoại ngữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2020

  •   04/07/2018 10:09:00 AM
  •   Viewed: 15
  •   Feedback: 0

Sáng ngày 02/06/2018, tại Hội trường A, Ban chấp hành Liên Chi hội Khoa Ngoại ngữ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam Liên chi hội Khoa Ngoại ngữ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018- 2020.

fsdghsfhsgh

fdgsfghsfghsfhfghs

Học tập và làm theo tấm gương HCM
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second