Glonics Thái Nguyên Tuyển dụng

Friday - 04/01/2019 02:20
Glonics Thái Nguyên Tuyển dụng
Công ty TNHH Glonics Vietnam cần tuyển gấp 1 nhân viên MRO quản lý kho nguyên vật liệu.
- Yêu cầu: thông thạo tiếng anh
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm nhân sự của công ty từ 7:30-16:30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Hoặc liên hệ qua sđt: 0208.3.565.700

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Security Code   

fsdghsfhsgh

fdgsfghsfghsfhfghs

Học tập và làm theo tấm gương HCM
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second